Kalkulator odsetek podatkowych.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k. Kalkulator wylicza kwotę odsetek od zaległości podatkowych na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Aplikacja została wykonana w formie skoroszytu arkusza programu Microsoft Excel.   Pobierz plik: Kalkulator odsetek podatkowych  

Więcej

Rachunek przepływów pieniężnych.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k. Rachunek przepływów pieniężnych jest bardzo istotnym, a często niedocenianym elementem sprawozdania finansowego. Obowiązek jego sporządzania posiadają wszystkie jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu (wymienione w art. 64 ustawy o rachunkowości). Głównym celem sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych jest ustalenie zmian, jakie nastąpiły w stanie środków ...

Więcej

Kryzys w firmie – szansa czy tylko zagrożenie?

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k. W sytuacjach kryzysowych w firmie reagujemy bardzo różnie. Albo ogarnia nas paraliż, albo lekceważymy zagrożenia, licząc na to, że jakoś to będzie. Dla jednych kryzys jest szansą na zmianę, dla innych obroną starego. Czy możemy pozostać na tym samym poziomie myślenia, na którym byliśmy przed kryzysem, czy musimy zmienić sposób naszego myślenia? Sprawdź czy dasz sobie ...

Więcej

Obniżona stawka podatku CIT w 2017 r.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 05-01-2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. dochody osób prawnych, spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych mogą być opodatkowane według stawki 15%. Obniżona stawka podatku dotyczy: małych podatników (w 2017 r. status małego podatnika posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT należnego nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł) […]

Więcej

Umowy zlecenia po nowemu od 1 stycznia 2017 r.

Żródło: biuro ksiegowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 29-12-2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. w przypadku umów zleceń lub świadczenia usługi wysokość wynagrodzenia będzie musiała zostać ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania […]

Więcej

Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp. k., 25-11-2016 r. W interpretacji indywidualnej z dnia 17.03.2016 r. nr IPPB6/4510-57/16-3/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że Spółka nie uzyskuje nieodpłatnych świadczeń z tytułu pełnienia przez jej wspólników funkcji prezesa zarządu i prokurenta. Spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...

Więcej

Prezenty przekazywane kontrahentom.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-11-2016 r. Jest już regułą, że firmy chcąc nawiązać bądź utrzymać dobre relacje z kontrahentami wręczają (przekazują nieodpłatnie) prezenty. Wśród prezentów są długopisy, kalendarze, pióra, świąteczne gadżety, ozdobne kosze zawierające kawę, słodycze, alkohol. W świetle obowiązującego stanu prawnego, zakup i dalsze nieodpłatne przekazanie tych prezentów jest związane z prowadzoną działalnością ...

Więcej

Czy spółka może zapłacić podatek za wspólnika?

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 09-11-2016 r. Na gruncie prawa podatkowego ciężar opłacania podatków spoczywa na podatniku. Zobowiązania podatkowe mają charakter osobisty i powinny być uiszczane przez podatnika z własnych środków pieniężnych. Od 1 stycznia 2016 roku w myśl nowego przepisu art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, zapłata podatku może nastąpić także przez: małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, […]

Więcej

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 03-11-2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada sporo zmian w ustawie o VAT, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Poniżej przedstawiamy planowane zmiany: limit uprawniający do zwolnienia z VAT ma ulec podwyższeniu ze 150 000 zł do 200 000 zł. W projekcie ustawy przewidziano również wprowadzenie […]

Więcej