Wygaśnięcie zobowiązań nie powoduje powstania przychodu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 01-07-2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, czy na gruncie ustawy o CIT wygaśnięcie z mocy prawa (przez konfuzję) zobowiązań podatnika wobec przejmowanej spółki jawnej nie skutkuje powstaniem przychodu.

Więcej

Jak prawidłowo wycenić znak towarowy zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 28-06-2010 r., Autor: dr André Helin W ostatnich dwóch latach wraz z optymalizacją podatkową mającą na celu wniesienie znaków towarowych do spółki osobowej bez opodatkowania ponownie pojawiły się dyskusje odnośnie do wyceny rachunkowej tych znaków. Jak dokonać tej wyceny? Znaki towarowe stanowią składnik wartości niematerialnych i prawnych, podobnie jak inne prawa majątkowe, np. koncesje, patenty, licencje, prawa autorskie, know-how ...

Więcej

Postępowanie podatkowe bez decyzji po przedawnieniu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 29-06-2010 r. Fiskus nie może wydać decyzji po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Sygn. akt I FSK 5/09.

Więcej

Zapłacony VAT się przedawnia.

Źródło: Rzeczpospolita, 29-06-2010 r. Po pięciu latach nie można wydać decyzji o wysokości podatku, nawet gdyby miała go obniżyć. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego 28 czerwca w składzie siedmiu sędziów (sygn. I FPS 5/09).

Więcej

Gdy dłużnik upadnie, nie odzyskasz podatku zapłaconego do budżetu.

Źródło: Rzeczpospolita, 28-06-2010 r. Upadłość kontrahenta uniemożliwia skorzystanie z ulgi w VAT na złe długi. Przeszkodą w skorzystaniu z ulgi na złe długi jest pozostawanie podatnika, będącego dłużnikiem, w upadłości lub likwidacji.

Więcej

Nowa spółka bez prawa do jednorazowej amortyzacji.

Źródło: Rzeczpospolita, 28-06-2010 r. Jeśli wspólnik nowo powstałej spółki ma jednocześnie inną firmę, spółka, choć jest podmiotem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, nie zastosuje jednorazowej amortyzacji.

Więcej

Prezent za 200 zł bez PIT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 28-06-2010 r. Podatnik, który otrzyma prezent reklamowy do wartości 200 zł, nie zapłaci podatku. W ramach obowiązującego limitu mogą być również przekazywane kwoty pieniężne.

Więcej

Spór w sprawie sankcji za kradzież prądu.

Źródło: Rzeczpospolita, 25-06-2010 r. Kary pieniężne za nielegalny pobór energii nie powinny być opodatkowane VAT. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 763/09).

Więcej

Odliczenie podatku przysługuje za miesiąc zapłaty.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25-06-2010 r. Podatnik, który nie zapłacił zaliczki w miesiącu wystawienia faktury zaliczkowej, nie traci prawa do odliczenia VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1079/09) .

Więcej