Nowa spółka bez prawa do jednorazowej amortyzacji.

Źródło: Rzeczpospolita, 28-06-2010 r. Jeśli wspólnik nowo powstałej spółki ma jednocześnie inną firmę, spółka, choć jest podmiotem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, nie zastosuje jednorazowej amortyzacji.

Więcej

Prezent za 200 zł bez PIT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 28-06-2010 r. Podatnik, który otrzyma prezent reklamowy do wartości 200 zł, nie zapłaci podatku. W ramach obowiązującego limitu mogą być również przekazywane kwoty pieniężne.

Więcej

Spór w sprawie sankcji za kradzież prądu.

Źródło: Rzeczpospolita, 25-06-2010 r. Kary pieniężne za nielegalny pobór energii nie powinny być opodatkowane VAT. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 763/09).

Więcej

Odliczenie podatku przysługuje za miesiąc zapłaty.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25-06-2010 r. Podatnik, który nie zapłacił zaliczki w miesiącu wystawienia faktury zaliczkowej, nie traci prawa do odliczenia VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1079/09) .

Więcej

Handel wierzytelnościami rozliczamy poza firmą.

Źródło: Rzeczpospolita, 24-06-2010 r. autor: Przemysław Wojtasik Przedsiębiorca, który skupuje i egzekwuje albo sprzedaje wierzytelności, nie może rozliczać przychodów z tego tytułu w ramach działalności gospodarczej. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2010 r. (II FSK 47/09). Spór dotyczył interpretacji, o którą wystąpił wspólnik spółki cywilnej. Zajmuje się ona m.in. zakupem wierzytelności w celu ich windykacji lub też dalszej ...

Więcej

Wartość wadliwego towaru można wrzucić w koszty uzyskania przychodu.

Źródło: Rzeczpospolita, 2010-06-24 r. Przedsiębiorca odliczy stratę, jeśli dostarczone przez kontrahenta produkty są wadliwe, a przy zakupie dochował należytej staranności. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2010 r. (ITPB1/415-169b/10/MR).

Więcej

Usługa pozyskiwania personelu jest opodatkowana poza Polską.

Źródło: Rzeczpospolita, 24-06-2010 r.   Miejscem świadczenia usługi polegającej na oddelegowaniu pracowników wykonanej na rzecz podatnika będzie kraj, w którym posiada siedzibę. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 19 maja 2010 r. (IBPP3/443-922/09/K).

Więcej

Kontrakt w ramach firmy nie jest zyskiem z działalności.

Źródło: Rzeczpospolita, 23-06-2010 r. Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Wynika tak z interpretacji ministra finansów z 31 maja 2010 r. (DD2/033/95/KBF/10/403)

Więcej

Aport znaku towarowego do spółki osobowej nie podlega PIT.

Źródło: Gazeta Prawna, 23-10-2010 r.   Wniesienie przez osobę fizyczną aportem znaku towarowego do spółki komandytowej w zamian za udział w przyszłych zyskach tej spółki nie stanowi przychodu tej osoby -wyrok WSA sygn. akt III SA/Wa 62/10. Zdaniem Sądu wniesie aportu niepieniężnego do spółki osobowej nie jest czynnością nieodpłatną. W zamian za wkład podatnik nabywa prawo do udziału w zyskach spółki oraz w jej majątku w przypadku ...

Więcej