Handel wierzytelnościami rozliczamy poza firmą.

Źródło: Rzeczpospolita, 24-06-2010 r. autor: Przemysław Wojtasik Przedsiębiorca, który skupuje i egzekwuje albo sprzedaje wierzytelności, nie może rozliczać przychodów z tego tytułu w ramach działalności gospodarczej. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2010 r. (II FSK 47/09). Spór dotyczył interpretacji, o którą wystąpił wspólnik spółki cywilnej. Zajmuje się ona m.in. zakupem wierzytelności w celu ich windykacji lub też dalszej ...

Więcej

Wartość wadliwego towaru można wrzucić w koszty uzyskania przychodu.

Źródło: Rzeczpospolita, 2010-06-24 r. Przedsiębiorca odliczy stratę, jeśli dostarczone przez kontrahenta produkty są wadliwe, a przy zakupie dochował należytej staranności. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2010 r. (ITPB1/415-169b/10/MR).

Więcej

Usługa pozyskiwania personelu jest opodatkowana poza Polską.

Źródło: Rzeczpospolita, 24-06-2010 r.   Miejscem świadczenia usługi polegającej na oddelegowaniu pracowników wykonanej na rzecz podatnika będzie kraj, w którym posiada siedzibę. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 19 maja 2010 r. (IBPP3/443-922/09/K).

Więcej

Kontrakt w ramach firmy nie jest zyskiem z działalności.

Źródło: Rzeczpospolita, 23-06-2010 r. Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Wynika tak z interpretacji ministra finansów z 31 maja 2010 r. (DD2/033/95/KBF/10/403)

Więcej

Aport znaku towarowego do spółki osobowej nie podlega PIT.

Źródło: Gazeta Prawna, 23-10-2010 r.   Wniesienie przez osobę fizyczną aportem znaku towarowego do spółki komandytowej w zamian za udział w przyszłych zyskach tej spółki nie stanowi przychodu tej osoby -wyrok WSA sygn. akt III SA/Wa 62/10. Zdaniem Sądu wniesie aportu niepieniężnego do spółki osobowej nie jest czynnością nieodpłatną. W zamian za wkład podatnik nabywa prawo do udziału w zyskach spółki oraz w jej majątku w przypadku ...

Więcej

Niepotrzebne użycie kasy fiskalnej trzeba kontynuować.

Źródło: Rzeczpospolita, 22-06-2010 r.   Jeśli ktoś rozpoczął wydawanie paragonów pracownikom, nie może się z tego wycofać. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPP1/443-230/10/AJ). Mając zatem na uwadze brzmienie powołanych przepisów w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej obowiązujących w okresie od 1 lipca 2008 r. należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie ...

Więcej

E-faktura też bez e-podpisu.

Źródło: Rzeczpospolita, 22-06-2010 r.   Odliczenie podatku naliczonego na podstawie faktury otrzymanej w wersji elektronicznej i samodzielnie wydrukowanej przez podatnika nie stoi w sprzeczności z przepisami. Tak uznał NSA w wyroku z 20 maja 2010 r. (sygn. I FSK 1444/09). Za rozstrzygnięciem wspieranym przez wykładnię przemawiają również względy racjonalności i sprawności funkcjonowania obrotu gospodarczego. Należy pamiętać o postępie ...

Więcej

Trudno wyliczyć przychód z pakietów medycznych.

Źródło: Rzeczpospolita, 21-06-2010 r.   Pracownik, któremu firma wykupiła dostęp do opieki lekarskiej, uzyskuje przychód z nieodpłatnego świadczenia. Trzeba go opodatkować. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r. (II FPS 1/10). Zdaniem Sądu pierwszej instancji, stanowisko organów podatkowych jest nieuprawnione w świetle art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Przepis ten wymaga, w odniesieniu do nieodpłatnych świadczeń, aby zostały otrzymane. Opodatkowaniu ...

Więcej

Odsetki odliczamy dopiero po zapłacie.

Źródło: Rzeczpospolita, 21-06-2010 r. Autor: Łukasz Pikus   Przedsiębiorca nie może zaliczyć odsetek do kosztów w roku, w którym te odsetki zostały naliczone. Decyduje moment zapłaty. Tak orzekł WSA w Łodzi 7 maja 2010 r. (I SA/Łd 194/10). WSA stwierdził jednak, że skoro bezsporny jest fakt zapłacenia odsetek w 2005 r., to przepisy nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że należy je zaliczyć do kosztów właśnie w tym roku. Sąd ...

Więcej