Prezenty przekazywane kontrahentom.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-11-2016 r. Jest już regułą, że firmy chcąc nawiązać bądź utrzymać dobre relacje z kontrahentami wręczają (przekazują nieodpłatnie) prezenty. Wśród prezentów są długopisy, kalendarze, pióra, świąteczne gadżety, ozdobne kosze zawierające kawę, słodycze, alkohol. W świetle obowiązującego stanu prawnego, zakup i dalsze nieodpłatne przekazanie tych prezentów jest związane z prowadzoną działalnością ...

Więcej

Czy spółka może zapłacić podatek za wspólnika?

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 09-11-2016 r. Na gruncie prawa podatkowego ciężar opłacania podatków spoczywa na podatniku. Zobowiązania podatkowe mają charakter osobisty i powinny być uiszczane przez podatnika z własnych środków pieniężnych. Od 1 stycznia 2016 roku w myśl nowego przepisu art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, zapłata podatku może nastąpić także przez: małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, […]

Więcej

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 03-11-2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada sporo zmian w ustawie o VAT, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Poniżej przedstawiamy planowane zmiany: limit uprawniający do zwolnienia z VAT ma ulec podwyższeniu ze 150 000 zł do 200 000 zł. W projekcie ustawy przewidziano również wprowadzenie […]

Więcej

Samochód pracownika w jazdach lokalnych.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 25-07-2016 r. Pracownik wykorzystujący prywatny samochód osobowy do celów służbowych może otrzymać zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą. Strony mogą w umowie ustalić zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdu będącego w posiadaniu danego pracownika w formie: miesięcznego ryczałtu albo na podstawie liczby faktycznie przejechanych ...

Więcej

Podatek liniowy z działalności gospodarczej.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 11.07.2016 r. Osoby fizyczne z tytułu osiąganych dochodów (przychodów) są obowiązane do zapłaty podatku dochodowego. W niektórych przypadkach podatnicy mogą decydować, w jakiej formie będą opłacać ten podatek. Taką możliwość mają m.in. osoby, które uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zasadniczo dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu przy ...

Więcej

Moment powstania przychodu z umorzenia pożyczki.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 05-07-2016 r. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 29 lutego 2016 r., nr DD6/033/414/SOH/12/PK-2087 uznał, że wartość umorzonej pożyczki stanowi przychód podatkowy i powstaje w dniu zawarcia umowy o umorzeniu. Przedsiębiorstwo wystąpiło o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych ...

Więcej

Zmiany w płatnościach od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: biuro rachunkowe Poznań AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 20-06-2016 r. Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej opublikowana 4 czerwca 2016 r., zmienia limity płatności gotówkowych dla transakcji realizowanych w ramach działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności ...

Więcej

Towary handlowe otrzymane w formie darowizny.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 23-05-2016 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-125/16/ZK uznał, że wartość towarów otrzymanych w formie darowizny nie może być kosztem podatkowym. Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który otrzymał w formie darowizny od swojej matki działkę. Następnie dokonał przygotowania ...

Więcej

Przychody z dzierżawy znaku towarowego.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 18-05-2016 r. Przychód z tytułu umowy dzierżawy znaku towarowego nie może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-170/16/ZK wskazał, że opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ...

Więcej