Zmiana zasad wystawiania faktur korygujących.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000077, 14-02-2011 r. Premie pieniężne z tytułu przekroczenia określonego limitu wartości nabycia towarów w danym okresie co do zasady nie stanowią wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług. Jeżeli wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli została wypłacona po dniu dokonania przez nabywcę zapłaty, powinna zmniejszyć wartość obrotu jako rabat. W takiej sytuacji dokonujący dostawy towarów ...

Więcej

Z CIT zwolnione będą przychody zagranicznych funduszy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 31-12-2010 r. Zwolnione z CIT będą przychody zagranicznych funduszy kapitałowych, których wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych. Nowelizacja ustawy o CIT z 25 listopada 2010 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1478), która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. likwiduje występującą dyskryminację podatkową. Przepisy ustawy o CIT obowiązujące do końca 2010 roku przewidują zwolnienie z podatku tylko dla ...

Więcej

Czy spółka przekształcona ma prawo do odliczenia podatku VAT?

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000065, 22-11-2010 r. Czy spółka przekształcona ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty poniesione w związku z procesem przekształcania, wystawionych przed dniem przekształcenia? Aby określić, czy spółka przekształcana ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty poniesione w związku z procesem przekształcania, ...

Więcej

Majątek likwidacyjny nie podlega VAT.

Źródło: Rzeczpospolita, 16-11-2010 r. Przekazanie nieruchomości po rozwiązaniu spółki z o.o. nie jest opodatkowaną dostawą ani świadczeniem usługi. Tak orzekł WSA w Krakowie 21 października 2010 r. (I SA/Kr 1379/10).

Więcej

Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000064, 15-11-2010 r. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 8 listopada 2010 r. (sygn. akt: I FPS 3/10) w sprawie włączenia kosztów ubezpieczenia do podstawy opodatkowania przedmiotu leasingu. W dniu 8 listopada 2010 r. NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 3/10) w sprawie włączenia kosztów ubezpieczenia do podstawy opodatkowania przedmiotu leasingu. Sąd rozważał, […]

Więcej

Od pożyczki firma nie zawsze zapłaci daninę.

Źródło: Rzeczpospolita, 15-11-2010 r. Coraz więcej firm, szukając sposobu na optymalizację, pyta we wnioskach o interpretacje, jaki skutek podatkowy ma wystawienie weksla. Fiskus potwierdza, że wystawienie weksla własnego nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. To dlatego, że ustawa o PCC zawiera zamknięty katalog czynności podlegających tej daninie (art. 1). Wymienia m.in. umowy sprzedaży i pożyczki oraz umowy spółki. ...

Więcej

Czy trzeba drukować kopie wystawionych faktur?

Źródło: Rzeczpospolita, 29-10-2010 r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 października 2010 r. (I SA/ Po 547/10). Sąd orzekł: Podatnik VAT może przechowywać kopie faktur w formie elektronicznej w swojej komputerowej bazie danych. Nie ma podstaw, aby nakazywać drukowanie kopii faktur i ich przechowywanie w wersji papierowej. Podobnie wypowiadają się inne sądy – zobacz wyroki: – WSA w Opolu z 22 września 2010 r. […]

Więcej

Nagrody z zysku rozliczane niekorzystnie.

Źródło: Rzeczpospolita, 29-10-2010 r. Pieniądze wypłacane pracownikom po wykazaniu przez spółkę dobrych wyników nie są kosztem uzyskania przychodów. Tak orzekł 28 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 160/10).

Więcej

Nieopłacona darowizna to zaległość podatkowa.

Źrodło: Dziennik Gazeta Prawna, 15-10-2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, jak prawidłowo rozliczyć darowiznę pieniędzy między ojcem a synem. W analizowanej przez izbę sprawie w lipcu 1999 roku podatnik otrzymał od ojca 400 tys. zł, uznając je za darowiznę, ponieważ nie było napisane na przelewie, z jakiego tytułu otrzymał tę kwotę. Podatnik nie zgłosił tego faktu w urzędzie skarbowym ani nie uregulował należnego podatku. Zgodnie ...

Więcej