Kalkulator kosztów zatrudnienia.

Źródło: biuro rachunkowe Poznań, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp. k. Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować całkowite koszty pracy, uwzględniając różne formy zatrudnienia pracownika. Kalkulator płac oblicza wynagrodzenia netto, koszty składek ZUS finansowanych przez płatnika i ubezpieczonego. Kalkulator umożliwia porównanie kosztów wynagrodzenia, uwzględniając zatrudnienie na podatwaie umowy o pracę, umowy cywilnoprawne i samozatrudnienie. Aplikacja została wykonany ...

Więcej