Zapytanie

Ankieta ma charakter poufny, a wszelkie zawarte w niej informacje słowne i dane liczbowe zostaną wykorzystane jedynie dla potrzeb sporządzenia stosownej oferty.

1. Dane identyfikacyjne (pola wymagane)

* - pola wymagane
* Pełna nazwa jednostki:
* Telefon:
* Przedstawiciel firmy do kontaktów:
* E-mail:
* Forma organizacyjna:

2. Dane finansowe

Zakres prowadzonej działalności:
Rodzaj ewidencji księgowej:
Płatnik podatku VAT TakNie
Orientacyjna ilość dokumentów sprzedaży w miesiącu:
Orientacyjna ilość dokumentów zakupu w miesiącu:
Zatrudnienie (ilość etatów):
Przeciętna liczba umów (zleceń,o dzieło) w miesiącu:
Dostawy wewnątrzwspólnotowe w miesiącu:
Nabycia wewnątrzwspólnotowe w miesiącu:
Kasy fiskalne: TakNie
Eksport/Import w miesiącu:
Orientacyjna liczba umarzanych środków trwałych:
Przeciętna liczba zapisów w raporcie kasowym w miesiącu:
Przeciętna liczba zapisów w wyciągu bankowym w miesiącu:
Ulgi inwestycyne, fundusze unijne, dotacje: TakNie
Uwagi: